Výstava představila vývoj vztahu mezi lidmi a vzácnou beskydskou přírodou za posledních padesát let

Fotografie Jana Tkáčiková

14. září proběhla na frýdeckém zámku vernisáž výstavy Beskyde, Beskyde, kdo po tobě 50 let ide? Výstavu je možné si prohlédnout do 26. listopadu. Návštěvníci se seznámí s vývojem CHKO v pěti dekádách, s geografickým charakterem hor, se vzácnými zvířaty.

Na výstavě se kromě Muzea Beskyd podílely i jiné instituce. Materiály dodala Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, podíleli se na ní i ekologové z místní pobočky Českého svazu ochránců přírody Salamandr. O výtvarnou koncepci výstavy se postaral Ivo Sumec

Úvodní slovo na vernisáži pronesli pracovníci Muzea Beskyd, oficiálně ji zahájila ředitelka Muzea Beskyd Karin Vitásková a přírodovědné oddělení Muzea Beskyd prezentovala doktorka Jana Tkáčiková. Zajímavé myšlenky představil Vojtěch Bajer z Českého svazu ochránců přírody, tak trochu se zamyslel nad významem ochrany Beskyd. V rámci vernisáže proběhl křest knihy Spájajú nás Beskydy, která popisuje českou i slovenskou stranu této krajiny. Vydalo ji Oravské muzeum P. O. Hviezdoslava. Knihu pokřtila ředitelka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Folklórní hudbu zahrála cimbálová muzika Frýdlantská chasa z Frýdlantu nad Ostravicí.

Ochránce přírody Vojtěch Bajer přiblížil vznik expozice. Výstava není zahlcena exponáty, její tvůrci měli zpočátku dokonce obavy, že nemají dostatek zajímavých materiálů. O to větší je ale prostor přemýšlet o významu ochrany Beskyd. Heslo ochránců přírody Poznej a chraň by se dalo při úvahách nad výstavou přetvořit na slova Pochop a Chraň, jak uvedl Vojtěch Bajer. I já jsem měl pocit, že cílem výstavy není nabídnout návštěvníkům co nejvíce informací, ale spíše je inspirovat k zamyšlení. Cedulky u jednotlivých exponátů informovaly o exponátech jen stručně. Tak, aby si člověk zapamatoval podstatné věci a získal k Beskydům bližší vztah. Aby pochopil, jaký je charakter beskydské krajiny a proč je třeba ji chránit.

Část výstavy je věnována výtvarným dílům zobrazujícím beskydskou krajinu. Kresby různých výtvarníků, které přibližují krajinný ráz hor, jsou vystaveny v první místnosti. Hory často za svého života maloval místní malíř Josef Lang, proto mají jeho obrazy na výstavě větší prostor.

Návštěvník má příležitost uvědomit si, proč je třeba přírodu chránit, čím jsou Beskydy vzácné. Může si prohlédnout vycpaná zvířata, kromě ptáků (například tetřev hlušec) také významné ohrožené šelmy – například vlka a rysa. Dozvěděl jsem se, že Beskydy jsou jediným místem u nás, kde tyto dva druhy šelem spolu s medvědy žijí.

Výstava ukazuje vývoj vztahu mezi lidmi a místní přírodou v čase. Jednotlivé dekády od sedmdesátých let mají své panely, které popisují, jak byly Beskydy chráněny, jak vypadalo užívání krajiny lidmi, … Zajímavá jsou pro mne devadesátá léta, kdy si příroda oddechla a kdy měli ochránci naději, že lidé začnou přírodu opravdu chránit. Tehdejší poslanci schválili dodnes přínosný Zákon o ochraně přírody a krajiny.

Ostatně i pozdější ochránci přírody si mohou zapsat jedno malé, důležité vítězství, které se týká likvidace černých skládek. Pro ně pořadatelé vytvořili názorný exponát v poslední místnosti výstavy. Tato podoba znečišťování krajiny v posledních letech z Beskyd docela zmizela. Bude mít úspěch i jiné úsilí ochránců? Napadá mne třeba snaha navodit soulad mezi lidmi a divokými šelmami…? Asi bude třeba nacházet kompromisy a určovat priority, ale některé úspěchy naznačují naději.

Tvůrci expozice nezapomněli ani na oblečení, které nosili návštěvníci hor v jednotlivých dekádách. Mne nejvíce zaujalo zobrazení současného období, konkrétně kostým fanouška outdoorových sportů. Tento kostým sportovce vyhledávajícího adrenalin je velmi podařeným exponátem.

Výstava na frýdeckém zámku potrvá do 26. listopadu. Otevírací doba je od úterý do pátku 8 až 12 a 12:30 až 16 a v sobotu, neděli a svátky od 10:00 do 16:00 (v listopadu o víkendech jen od 13:00 do 17:00).

Komentáře:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *